Бидний тухай


“ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ”

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

 

АЛСЫН ХАРАА

ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ “УХААЛАГ” СҮЛЖЭЭ БОЛОХ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж, байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи ашиглан цахилгаан эрчим хүчийг үр ашигтай дамжуулна

АЛТАН ДҮРЭМ

 1. Ажлын хувцас, багаж хэрэгсэлийг иж бүрэн хэрэглэх.
 2. Аюулгүй байдлыг ханган, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээг бүрэн авч ажиллах.
 3. Ажлын байранд мэргэшлийн группын үнэмлэхийг байнга авч явах.
 4. Ажилтан бүр өөрийн болон бусдын аюулгүй байдалд хяналт тавих.

ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

 1. Мэдлэг, ур чадвар, хүний хөгжил
 2. Аюулгүй байдал
 3. Багаар ажиллах
 4. Шинэ санаа, бүтээлч сэтгэлгээ
 5. Шударга, хариуцлагатай байдал
 6. Компанийн нэр төр

НЭГДСЭН СТРАТЕГИ ҮР ДҮН

Чадварлаг хүний нөөц, дэвшилтэт техник технологи бүхий үндэсний дамжуулах сүлжээ болно.

 

Байгуулагдсан он: 1967              

Салбар: 5                                                                                                             

Ажилтны тоо: 1282       

Нийт ЦДАШ-ын трассын урт 5853.9 км. Үүнд:

220 кВ-ын ЦДАШ-ын трассын урт  2032.82 км

110 кВ-ын ЦДАШ-ын трассын урт  3227.10 км

35 кВ-ын ЦДАШ 19.12 км

Нийт дэд станц:  82  Үүнд:

220 кВ-ын дэд станц  11

110 кВ-ын дэд станц 70

35 кВ-ын дэд станц 1 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Хамрах хүрээ: Улаанбаатар хот, 16 аймаг, 300 гаруй сум, суурин

Дамжуулсан ЦЭХ: 5820.1 сая кВт.цаг 

Тусгай зөвшөөрлүүд:

 1. Цахилгаан дамжуулах,
 2. 220 килоВольт болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын, засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх,
 3. 4-110 килоВольт болон түүнээс дээш цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах,
 4. Цахилгаан импортлох (ОХУ-аас), (БНХАУ-аас),
 5. Мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх,
 6. Харилцаа холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 66 хувь /1.033.00 км2/, хүн амын 72 хувийг хамарч, 220, 110, 35 кВ-ын 82 дэд станц, 220 кВ-ын 2032.82 км, 110 кВ-ын 3227.10 км, 35 кВ-ын 19.12 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Архангай, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Баянхонгор, Төв, Дорноговь, Дундговь, Хэнтий, Говьсүмбэр, Өмнөговь, Сүхбаатар, Завхан зэрэг аймгуудын  300 гаруй сум суурин газрыг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж, 110, 220, килоВольтын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК 10 хэлтэс, 1 төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Улаанбаатар, Төвийн бүс, Хангайн бүс, Зүүн-Өмнөд бүс, Говийн бүс гэсэн орон нутгийн 5 салбартай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Компанийн нийт ажилтны 52 хувийг инженер техникийн ажилтан, 31.2 хувийг эмэгтэй ажилтан эзэлж байгаа бол ажилтнуудын 73 хувь нь дээд боловсрол эзэмшсэн бол 6.4 хувь нь магистрын зэрэгтэй байна. Компанийн хэмжээнд 53 зөвлөх, мэргэшсэн инженер ажиллаж байна.

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.