110 кВ-ын Тэлмэн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тзбах ажил

Нийтэлсэн: 2020-11-24


110 кВ-ын Тэлмэн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тусгаарлагч элемент солих техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний ажлыг 2020 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл Хангайн бүсийн салбараас нийт 29  хүний бүрэлдэхүүнтэй өргөтгөсөн бригад гарч тулгуур №350-аас эхлэн 280 ширхэг дундын тулгуурт 7000 ширхэг тусгаарлагч элемент сольсон.

Ажлыг хийж гүйцэтгэснээр 110 кВ-ын Тэлмэн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тусгаарлагч элементийг сольж, хуучирсан тусгаарлагчийн нэвт цохигдсоноос үүссэн шугамын тасралтыг бууруулах боломж бүрдсэн.


© 2021 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.