Эрчим хүчний хэмнэлтийн жил болгон зарласантай холбогдуулан зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

Нийтэлсэн: 2019-09-18

2013 оныг Эрчим хүчний хэмнэлтийн жил болгон зарласантай холбогдуулан зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээ

2013-10-10 № Хийх ажлын нэр Үр ашиг Гүйцэтгэл 1

Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 59 дүгээр тогтоол,

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан компанийн 2013 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг ханган биелүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллах, 2013 оны эхний хагас жилд нийт 10838,6 сая төгрөгийн орлого олж, 13519,6 сая төгрөгийн зардал гаргаж 2681,0 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллахаар төлөвлөсөн.

Гүйцэтгэлээр 11510,1 сая төгрөгийн орлого олж 13547,5 сая төгрөгийн зардал гарган 2037,5 сая төгрөгийн алдагдалтай ажиллан төлөвлөгөөт алдагдлыг 643,6 сая төгрөгөөр бууруулсан байна. Төрийн өмчийн хороо, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоолоор батлагдсан нийт зардлыг ангилал тус бүрээр, салбар, хэлтэс, алба, нэгжүүдээр хуваарилан компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулан зардлын хэтрэлт, хэмнэлтийг сар бүр тооцон зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан.

 

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГИЙН ХЭЛТЭС


© 2023 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.