Хууль, эрх зүй


Засгийн газрын тогтоол


# Гарчиг Харах
1 Жагсаалт батлах тухай /Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлийн төслийн/ Харах
2 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудад бүтцийн өөрчлөлт хийх тухай Харах
3 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Харах
4 Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм Харах
5 Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм Харах
6 100000 нарны гэр үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Харах
7 Дулааны цахилгаан станц барих тухай Харах
8 Дулааны цахилгаан станц барих концессийн гэрээний тухай Харах
9 Дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын хүчин чадлыг өргөтгөх тухай Харах
10 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Харах
11 Журам батлах тухай /”Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/ Харах
12 Журам батлах тухай /Сайдын зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам/ Харах
13 Журам батлах тухай /Албан тушаалтны бэлэг, үйлчилгээний үнэ/ Харах
14 Журам батлах тухай /Албан тушаалтан дипломат бэлэг авах, зарцуулах/ Харах
15 Журам батлах тухай /Концесс олгох, уралдаант шалгаруулалтын журам/ Харах
16 Журам батлах тухай /Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих/ Харах
17 Журам батлах тухай /Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам/ Харах
19 Журам батлах тухай /Түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөр/ Харах
20 Журам батлах тухай /Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн, биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх/ Харах
21 Журамд нэмэлт оруулах тухай /Үндэсний хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүн биелэлтийг дүгнэх мэдээлэх талаар/ Харах
22 Нийтлэг журам батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт шалгалт/ Харах

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.