Хууль, эрх зүй


Гарчиг Харах
Төлбөртэй ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх журам Харах
Ажил дүгнэх, цалин тогтоох журам Харах
Ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Харах
Ёс зүйн Зөвлөл ажиллах журам Харах
Эрчим хүчний салбарын ёс зүйн дүрэм Харах
Ёс зүйн дүрэм Харах

© 2024 он. ЦДҮС ТӨХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.